Ágotai Tibor


Elnökségi tag

Kollégium:
ELTE Zágrábi utcai Kollégium
Célkitűzés:
FEKOSZ tisztségviselőként célom egy magas szakmai színvonalú, országos szövetség és fórum munkájának támogatása, különös tekintettel a nemzetköziesítésre.
Magamról:
Kollégiumi életút: A kollégiumok középiskolás korom óta meghatározóak az életemben. A gimnázium és az egyetem alatt mindvégig kollégista voltam, ezalatt 2011-2015 között az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatában töltöttem be különböző tisztségeket. 2016-tól, immáron dolgozóként, kollégiumi ügyintéző, 2017-től kollégiumi nemzetközi koordinátor, 2021-től kollégiumvezető és kollégiumi nemzetközi koordinátor vagyok az ELTE-n.
Hiszem, hogy a kollégium több mint tartózkodási hely – olyan közeg és közösségi tér, amely az egymás iránti szolidaritáson és a közös élményeken keresztül mind az egyén, mind a közösség – közvetve pedig a társadalom – fejlődésének és kibontakozásának fontos színtere.
A FEKOSZ-ban 2020-22-ben ellenőrző bizottsági tagként, 2022 májusától elnökségi tagként minden téren törekszem az aktív, konstruktív részvételre a szervezet életében. Szakterületem a felsőoktatási kollégiumok nemzetköziesítése. E témakörben különböző célközönségeknek több FEKOSZ programot szerveztem.