Közösségfejlesztés a kollégiumban


2023-1-HU01-ESC30-SOL-000150240

Miért kívánják megvalósítani ezt a projektet? Miért fontos a csoportnak? Honnan származik az ötlet?

A projekt lényege a debreceni Kossuth Lajos Kollégium III. épületének 2. emeleti tanulószobájának átalakítása. A cél ezzel egy közösségi színtér létrehozása, ugyanis jelenleg nem található ilyen a kollégium területén.

A kollégium egy 3 épületből álló objektum, melyben körülbelül 1200 kollégista lakik jelenleg. A III. épület alagsorában található kávézó és szórakozóhely teret ad a közösségi életnek, viszont a befogadási kapacitása véges és a programok sem elég változatosak. Ezért még inkább fontossá vált a csoport számára, hogy a szabadidőt hasznosan, együtt töltsék el az itt lakók, ennek kivitelezésére született meg a közösségi tér létrehozásának gondolata.

A csoport minden tagja a kollégium jelenlegi lakója, és mindenki szerves része az itteni életnek, vagy valamilyen szinten az érdekképviselettel foglalkozik a mindennapi élet során.

A pályázat alapját a coach ötlete adta, mivel ő maga is a kollégium lakója, immáron 4 éve. A couch előzőleges tapasztalatai alapján úgy vélte, hogy igény lenne egy közösségi tér kialakítására, ezáltal a kollégistáknak nagyobb lehetősége van a kapcsolatépítésre és a minőségi időtöltésre.

Milyen változást kívánnak elérni a projekten keresztül? Van kijelölt célcsoportjuk? Hogyan válik a projekt a helyi közösség hasznára?

A megkívánt cél a kollégisták kapcsolati tőkéjének építése, valamint a kollégium infrastrukturális felszereltségének fejlesztése. A célcsoportba minden olyan kollégista beletartozik, aki a debreceni Kossuth Lajos Kollégium I., II. vagy III. lakója. Fontos szempontnak gondolja a projektcsapat a külföldi kollégisták bevonását (mind az Erasmus keretein belül nálunk tartózkodó külföldi hallgatókat, mind a Stipendium Hungaricum mentorhálózat által bevont egyetemistákat). Emellett a hátrányos helyzetű- és a kevesebb lehetőséggel rendelkező (például kerekesszékes) kollégisták támogatása és bevonása is meghatározó cél lenne a projekt során.

A projekt haszna a már említett célok mellett, hogy a projekt lezárása után is rendelkezésre álljon egy közösségi tér, ahova egy kicsit elvonulhatnak a hallgatók a mindennapos történések elől és időt tölthetnek a barátokkal vagy más kollégistákkal.