Ifjúsági munka minőségének javítása a felsőoktatási kollégiumokban


A projekt címe: Ifjúsági munka minőségének javítása a felsőoktatási kollégiumokban
Projekt azonosítószáma: 2021-2-HU01-KA210-YOU-000051303
A projekt időtartama: 2022.03.01-2023.12.31.

A projekt célja

A projekt célja, hogy felsőoktatási kollégiumokban ifjúsági munkát végzők számára elérhetővé tegyük a minőségi munka segítésére szolgáló szakmai módszertani anyagokat. Ennek érdekében három területre összpontosítunk, melyek mindegyikéről készítünk szakértők által összeállított képzési anyagokat. Ezek foglalkoznak a digitális ifjúsági munkával, módszertani gyűjteménnyel a kollégiumi foglalkozásokhoz és a polgári szerepvállalást támogató képzési programokkal. A módszertani gyűjtemény kialakítása érdekében tematikus képzési hétvégéken fejlesztjük a kollégiumi szakembereket.

Az előzőekben megjelölt prioritási területek közé tartozik az ifjúsági munka minőségének és elismerésének javítása, a befogadás és sokszínűség előmozdítása, valamint az aktív polgári szerepvállalás támogatása. Ezeket a célokat a módszertani kézikönyv és a specifikus képzési anyagok segítségével kívánjuk elérni, ami hozzájárulhat a kollégiumi tevékenységek fejlődéséhez és az elismerés növeléséhez.

Projekt tevékenységek

A pályázati időszakban partnerünkkel együttműködve, lelkes csapatunk számos eseményt valósított meg, amelyek hozzájárultak a projekt célkitűzéseihez. A pályázat kezdetén egy Kick Off Meetinget tartottunk, ahol bemutattuk a bemutattuk a pályázatot, a céljainkat a résztvevőknek. Az első nagyszabású programunk a Digitális Ifjúsági Munka fejlesztése a gyakorlatban címet kapta. Az esemény lehetővé tette, hogy az ifjúsági munkások megismerkedjenek a digitális eszközök használatával, a tréningek és workshopoknak köszönhetően széles körben fejlődött a digitális készségük. Ezt követően egy félidei találkozót tartottunk a partnerségen belül, ahol átbeszéltük az addigi eredményeket, és megterveztük a következő időszakot. A projekt következő szakaszában kettő képzés valósult meg, egy Komáromban és egy Debrecenben. A komáromi rendezvény a Marginalizáció és radikalizáció megelőzése a kollégiumokban című esemény volt. Interaktív workshopokat és előadásokat szerveztünk olyan témákban, mint a tolerancia, az együttműködés és a konfliktuskezelés. A debreceni esemény az Aktív polgári szerepvállalás és a munka világába való sikeres átlépését elősegítő alapvető életkészségek fejlesztése volt. Az interaktív tréningek és szimulációs játékok segítettek fejleszteni az alapvető életkészségeket, mint például a kommunikáció, a problémamegoldás és az időmenedzsment. A projekt utolsó eseménye a Zárótalálkozó volt, ahol bemutattuk a projektben elért eredményeket.

Eredmények

A projekt végére elkészült egy szakmai módszertani, képzési kiadvány, ami mind nyomtatott, mind online formában elérhető. Minőségi javulás kezdődött a felsőoktatási kollégiumok ifjúsági munkásainak munkájában, azáltal, hogy részt vettek a projekt során megvalósított képzéseken, valamint a szakmai kiadványnak köszönhetően.

Az ifjúsági munkások a tanultakat felhasználva növelik a kollégisták inkulizivitását, aktív polgári szerepvállalás, fejleszti kezdeményezőkészségüket és segíti őket a munka világába történő átmenetben.

A projekt hatása

A projekt megvalósításával számos pozitív hatást értünk el a felsőoktatási kollégiumokban történő ifjúsági munka területén.

A projekt megvalósításával egy olyan hiánypótló szakmai módszertani, képzési anyagot hoztunk létre, amellyel hozzájárulunk a felsőoktatási kollégiumokban végzett ifjúsági munka minőségi javulásához. Az intézmények, amelyek használni fogják ezen kiadványt, olyan szolgáltatást tudnak nyújtani a fiatalok irányába, amellyel segítik az értelmiségivé válásukat. Ez a folyamat pedig egy olyan kollégiumi légkört teremt amelyre már az onnan kikerülők nem szállásként, hanem az életüket jelentősen formáló közösségi térként tekintenek vissza. Az ifjúsági munka minőségi javulása, pedig javít a döntéshozók által elképzelt kollégiumi funkciókkal kapcsolatos megítélésen is. Számukra is kitisztul, hogy a szállás nyújtotta funkció mellett a kollégiumokban végzett ifjúsági munka nagyon fontos és támogatandó, mert így kap a társadalom olyan diplomást, akire a jövőt lehet építeni. Amelyre már az onnan kikerülők nem szállásként, hanem az életüket jelentősen formáló közösségi térként tekintenek vissza. Az ifjúsági munka minőségi javulása, pedig javít a döntéshozók által elképzelt kollégiumi funkciókkal kapcsolatos megítélésen is. Számukra is kitisztul, hogy a szállás nyújtotta funkció mellett a kollégiumokban végzett ifjúsági munka nagyon fontos és támogatandó, mert így kap a társadalom olyan diplomást, akire a jövőt lehet építeni.

A fentieken túl azon ifjúsági munkás aki részt vett a képzési hétvégéken kompetenciái, valamint tudása is bővült a digitális ifjúsági munka területén. Emellett elsajátították azt, hogy milyen módszerekkel lehet megelőzni a marginalizálódást és radikalizálódást a kollégiumokban, valamint elősegíteni az aktív szerepvállalást, és munkába való átmenet segítését. Ezeket a tanult dolgokat már az ifjúsági munkások a projekt ideje alatt is tudták hasznosítani, illetve azt követően is.

A kollégium szempontjából a fentebb leírt pozitív hatásokon túl hozzájárul, ahhoz is, hogy a kollégisták befogadással és sokszínűséggel kapcsolatos kompetenciái növekedjenek. Az aktív polgári szerepvállalás, a kezdeményező- és vállalkozói készségek fejlődjenek, aminek következtében a kollégiumi kulturális is élet kivirágzik, valamint ezáltal a közösségi kohézió megerősödik.