A FEKOSZ története


1989. április 14-15. Gödöllőn, a Felsőoktatási Kollégiumi Önkormányzatok Országos Tanácskozásán, nyolc kollégium részvételével szándéknyilatkozatot fogadtak el a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) megalapításáról.

1989. október 21. A felsőoktatási kollégiumok képviselői megalakították a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségét. A FEKOSZ céljaként fogalmazta meg a magyarországi felsőoktatásban tanulók értelmiségivé válásához való hozzájárulást, a kollégisták szakmai és szociális érdekeinek felszínre juttatását és érvényesítését.

1990. szeptember 14-16. A FEKOSZ Balatonkenesén megtartotta első táborát, ahol állásfoglalást fogadott el, és továbbította azt a Művelődési és Közoktatási Miniszternek.

1990. szeptember 26. Az Országos Hallgatói Demonstráción a hallgatói juttatásokkal foglalkozó OFÉSZ tárgyaló küldöttség három tagja közül az egyiket a FEKOSZ delegálta.

1990. november 10. A BME Schönherz Zoltán Kollégiumban megtartotta a FEKOSZ második közgyűlését.

1991. április-május OFÉSZ törvénykoncepció-szemináriumokon való közös részvétel.

1991. május 18. A FEKOSZ képviseleti együttműködési megállapodást köt az OFÉSZ-szel.

1991 nyara Megjelenik a FEKOSZ első kiadványa a felsőoktatási kollégiumokról.

1991. Beindult szervezetben formálisan létező a területi közösségek, a régiók felélesztése.

1992 elejétől Több szerkesztett FEKOSZ és FEKOSZ részvételű kiadvány, tanulmány megjelenése.

1992. május 8-9. A Parlamentben megrendezésre került az Ifjúság ’92 Konferencia, ahol a Köztársasági Elnökön, neves ifjúságpolitikai szakembereken kívül a kormány képviselői is részt vettek.

1992. április 24-26. A FEKOSZ Csillebércen tartotta közgyűlését, legfontosabb témái az érdekképviselet, az érdekegyeztetés volt. Megtörtént az Alapszabály módosítása is.

1992. augusztus 15. Részvétel a Magyar Diákok Első Világtalálkozóján.

1993. augusztus 23-25. Országos Kollégiumi Találkozó volt Miskolcon, ahol talán a Felsőoktatási Törvény első vitájaként a legilletékesebbek, a hallgatók megvitatták a törvényt. E rendezvény és a sajtó-visszhang kapcsán a FEKOSZ immár országosan elismert szervezetté vált.

1993 ősze A Rektori Konferencia az OFÉSZ mellett meghívta a FEKOSZ képviselőit is tárgyalásaira. Ehhez kapcsolóan a FEKOSZ képviselője részt vett egy minisztériumi delegációval Passauban rendezett nemzetközi találkozón.

1994. április 29-30. Csillebércen a közgyűlés a részt vevők eddig szinte páratlan aktivitásával zajlott, új elnökséget választottak, és jubileumi találkozó helyszínéül Pécset fogadták el.

1994. április 30. – május 5. Találkozás Fodor Gábor miniszterrel (bemutatkozó látogatás, együtt a Márton Áron Kollégiumban). A felsőoktatási kollégiumok finanszírozásáról és a lakhatási támogatásról szóló anyag elkészítése.

1994. szeptember Megjelenik a Felsőoktatási Kollégiumok Magyarországon kiadvány.

1994. december 15. A FEKOSZ kiadja Nyilatkozatát a Felsőoktatási Kollégiumokról. Januárban Göncz Árpád köztársasági elnök reagál a nyilatkozatra.

1995. február 28. A FEKOSZ aláírja a Doktoranduszok Országos Szövetségével (DOSZ) és a Diákvállalkozások Érdekvédelmi Szövetségével (DIÁK-ÉSZ) a Hallgatói Szervezetek Szövetsége (HASS ’95) elnevezésű együttműködési megállapodást.

1995. április 23-29. A Deutsches Studentenwerk meghívására FEKOSZ delegáció tanulmányúton és konferencián vett részt Németországban (Berlin, Chemnitz, Zwickau, Lipcse).

1995. augusztus 22-24. A Debrecenben megrendezésre került Országos Kollégiumi Találkozó fővédnöke és vendége Göncz Árpád.

1995. szeptember 25. A felsőoktatási kollégiumok működésének és finanszírozásának lehetséges útjai, valamint a vidéki hallgatók ún. lakhatási támogatására javaslat elkészülése és vitája.

1995. december Elkészült “A kollégiumok működési tapasztalatai 1993-1994” felmérés és tanulmány Dénes Ferenc szerkesztésében.

1996 eleje Folyamatos részvétel a Felsőoktatási Törvény módosítását előkészítő tárgyalásokon.

1996. május Közgyűlés Csillebércen.

1996. július 3. A módosított Felsőoktatási Törvény a felsőoktatási hallgatók országos képviseleti szervének a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját (HÖOK) nevezi meg. A szervezet 10 fős elnökségébe 2 főt a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegál. A FEKOSZ nem kerül be a jogszabályba, de a HÖOK részére az Ftv. egyeztetési kötelezettséget ír elő más országos hallgatói érdekképviseleti szervezetekkel.

1996. augusztus Országos Kollégiumi Találkozó Keszthelyen.

1997. február 19. Felismerve, hogy a kollégiumok problémájának megoldásához a felsőoktatás résztvevőinek összefogására van szükség, a FEKOSZ Észak-Dunántúli régiója tanácskozást rendezett a Veszprémi Egyetemen. A találkozón az intézményvezetők, kollégiumigazgatók, HÖK elnökök és Kollégiumi titkárok véleményt cseréltek a kollégiumokról. A tanácskozás közös állásfoglalás kidolgozásával zárult.

1997. április Elkezdődnek a tárgyalások a HÖOK és a FEKOSZ együttműködési megállapodásáról. A két szervezet a lakhatási támogatás kérdésében közös bizottságot hoz létre.

1997. június 26. A HÖOK és a FEKOSZ közös vitaanyagot ad ki a lakhatási támogatásról és a kollégiumok finanszírozásáról.

1997. április – május A FEKOSZ a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvánnyal közösen megalapítja az “Év Kollégiuma” díjat, a FEKOSZ elnöksége elkészíti a pályázati kiírást.

1997. augusztus 28-30. A FEKOSZ szekszárdi nyári találkozóján a szervezet új Alapszabályt fogad el. A Választmány elfogadja a FEKOSZ-HÖOK együttműködési szerződést. A HÖOK a novemberi közgyűlésén fogadja el a szerződés szövegét. Elkészül a Kollégiumok Magyarországon újabb kiadása.

1997. október 3. A FEKOSZ meghívást kap a “Kollégiumok az ezredfordulón” konferenciára, ahol szűk körű megbeszélésre nyílik lehetőség Göncz Árpáddal.

1997. november 21. A FEKOSZ részt vesz a Parlamentben rendezett oktatási fórumon.

1998. február 17. Újabb találkozó Veszprémben. A téma ezúttal a lakhatási támogatás.

1998. február 27. A FEKOSZ részt vesz a HÖOK által rendezett “Hallgatók a választások előtt” vitafórumon.

1998. március 18. A FEKOSZ együttműködési megállapodást ír alá a Munkaügyi Minisztériummal.

1998. április 16-19. A Vezetőképzőn belül a HÖOK és a FEKOSZ közösen szervez kollégiumi vezetőknek szóló kurzust Csillebércen.

1998. április 30 – május 1. Küldöttgyűlés Csillebércen. Az “Év Kollégiuma” díjak ünnepélyes átadása.

1998. augusztus 17-19. Országos Kollégiumi Találkozó Szegeden.

1998. november 27-28. Választmányi ülés Dunaújvárosban.

1999. Év kollégiuma pályázat kiírása

1999. Kiadják a FEKOSZ Lak-hatás nevű kiadványát

1999. augusztus 23-25. Jubileumi találkozó

1999. Év kollégiuma pályázat kiírása

1999. Kiadják a FEKOSZ Lak-hatás nevű kiadmányát.

1999. augusztus 23-25. Jubileumi találkozó

1999. augusztus 23. Jubileumi közgyűlés, témái: A FEKOSZ elmúlt 10 éve, A kormány tájékoztatója a kollégiumok jövőjéről, Kollégiumi tájékoztató

1999. augusztus Létrejött bizottságok: Jogi Bizottság, Programszervező Bizottság, Média-és Kommunikációs Bizottság, Gazdasági Bizottság, Pályázati Bizottság, Kapcsolattartó Bizottság

1999. A FEKOSZ elnöksége 50 000 Ft-tal támogatta a dunaújvárosi Stúdió 106 által megrendezett Országos Egyetemi és Főiskolai Stúdiós Találkozót.

1999. október 28. Rendkívüli küldöttgyűlés, melynek témája a nyári tábori pályázat feltételei, rendkívüli küldöttgyűlés, SZMSZ módosítási javaslatai és a novemberben megrendezésre kerülő továbbképzés.

1999. november 5. Rendkívüli küldöttgyűlés, melynek témája az Alapszabály-módosítás

2000. A FEKOSZ választmánya 2000. február 26-án tartotta következő ülését. Legfontosabb napirendi pont: Felsőoktatási Törvény módosítása

2000. április 7-8. Kollégiumi hallgató vezetők országos találkozója

2000. április 28-29. Tisztújító küldöttgyűlés Csillebércen

2000. július 6-9. FEKOSZ Nyári Találkozója Kaposváron

2000. „Év Kollégiuma” pályázat eredményhirdetése. Nyertesek: „Nagy Kollégium” kategóriában: Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kollégiuma; „Közepes Kollégium” kategóriában: JATE Öthalmi Kollégium; „Kis Kollégium” kategóriában: Széchenyi István Főiskola Kollégiuma.

2000. augusztus 15. Pállfy Balázs élő riportja a FEKOSZ elnökével a Magyar Rádió Napközben című műsorában a felsőoktatási hallgatók kollégiumi elhelyezési nehézségeiről.

2000. szeptember 15. Választmányi ülés

2000. október 25. A FEKOSZ Budapesti régiója szervezésében megrendezésre került az első őszi budapesti felsőoktatási kollégiumi találkozó a BME Kármán Tódor kollégiumában.

2000. október 30. „ A bíróság a 1425. sorszám alatt nyilvántartásba vett Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége elnevezésű társadalmi szervezetet 1998. január 1. napjától közhasznú szervezetté minősíti.

2000. november 10-11. A Kollégiumi Szövetség szülinapja, 10 éves jubileumi konferencia

2001. március Régiótalálkozók

2001. április 20-21. Kollégiumigazgatók konferenciája Csillebércen

2001. május 11. Tisztújító Küldöttgyűlés Budapesten

2001. április-május Régiótalálkozók

2001. május Sportbajnokságok a régiókban

2001. július 5-8. Nyári Országos Találkozó Hajdúböszörményben

2003. május 10. Tisztújító Küldöttgyűlés Budapesten

2003. június 20-21. Választmányi ülés

2003. július 10-13. 11. Nyári találkozó Dunaújvárosban

2003. október 02-05. FEKOSZ Országos Vezetőképző Tábor Kovácspatak, Szlovákia

2003. december 5-6. Választmányi ülés Szekszárdon

2004. április 3. Választmányi ülés Budapesten

2004. április 24. Küldöttgyűlést előkészítő választmányi ülés

2004. május 7. Küldöttgyűlés Budapesten

2004. január-június FEKOSZ által meghirdetett pályázatok: „Kollégium?!” című fotó és irodalmi pályázat, valamint „Alkotó ifjúság” című pályázat

2004. „Jelkép, Jelmondat” címűpályázat

2004. július 8-11. FEKOSZ 12. Nyári találkozó Budapesten

2004. szeptember 25. Választmányi ülés Budapesten

2005. május 14. Küldöttgyűlés Budapesten

2005. július 19-24. Részvétel az EFOTT-on

2006. november 24. Választmányi ülés

2006. november 29. FEKOSZ Teremlabdarúgó Kupa

2007. október 19. Kollégiumi Vezetők Kollégiumának szakmai találkozója Győrben

2007. november 9-10. Gaja-völgyi régiótalálkozó

2007. november 16-17. FEKOSZ Vezetőképző Debrecen

2008. január 18. Elnökségi ülés

2008. február 22. Kollégiumvezetők Kollégiuma Budapesten

2008. március 28. Országos Sportkupa (labdarúgás és kosárlabda)

2008. április 11-12. Vezetőképző Zalaegerszegen

2008. május 9. Küldöttgyűlés Budapest

2008. Június 28. Országos Ping-pong Kupa

2008. október 3-5. Őszi Találkozó Miskolcon

2008. október 21. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Győrbe

2008. november 8. Sportkupa – Amatőr Asztalitenisz Kupa Budapesten

2008. november 28-29. Vezetőképző Noszvajon

2009. március 6. FEKOSZ Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Budapesten

2009. március 27-28. Vezetőképző Várgesztesen

2009. április 3-4. Éjszakai Sportkupa 2009 Veszprém

2009. május 15. Tisztújító küldöttgyűlés Budapesten

2009. október 2-4. 20 éves, jubileumi őszi találkozó Budapesten

2009. október 10-11. Régiótalálkozó Sopronban

2009. október 15. Kollégiumi vezetők Kollégiuma szakmai fórum Győrben

2009. november 7. II. Amatőr Asztalitenisz Kupa Budapesten

2009. november 27-28. Vezetőképző Szegeden

2010. március 5. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Budapesten

2010. március 26-27. Vezetőképző Kecskeméten

2010. április 16-17. 24 órás sportkupa Veszprémben

2010. május 14. Tisztújító Küldöttgyűlés Budapesten

2010. október 14. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Győrbe

2010. november 6. III. Asztalitenisz Kupa Budapesten

2010. november 12-14. Hallgatói Vezetőképző Gödöllőn

2011. március 25-27. Vezetőképző Veszprém

2011. május 12. Küldöttgyűlés Budapesten

2011. október 28. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Győrben

2011. november 12. IV. Asztalitenisz Kupa Budapesten

2012. március 8. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Budapesten

2012. március 30-április 1. Vezetőképző Debrecenben

2012. május 18. Küldöttgyűlés Budapesten

2012. október 26. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Győrben

2012. november 16-18. Vezetőképző Sopronban

2013. április Sportkupa Debrecenben

2013. május 10. Tisztújító Küldöttgyűlés Budapesten

2013. június Vezetőképző Balatonszepezden

2013. szeptember 28. Galgamenti Túra a Galga Természetbarát Egyesület szervezésében

2013. október 25. Hallgatói Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Budapesten

2013. október 26. V. Asztalitenisz Kupa Budapesten

2013. november 15-17. Vezetőképző Gödöllőn

2013. december FEKOSZ online magazin 1. számának megjelenése

2014. február 28. Hallgatói Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Budapesten

2014. március 21-23. Vezetőképző Debrecenben

2014. április 17. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Gödöllőn

2014. április FEKOSZ online magazin 2. számának megjelenése

2014. május 15. Küldöttgyűlés Budapesten

2014. október 31. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Budapesten

2014. október FEKOSZ online magazin 3. számának megjelenése

2014. november 7-9. Vezetőképző Szombathelyen

2014. december FEKOSZ online magazin 4. számának megjelenése

2015. február FEKOSZ online magazin 5. számának megjelenése

2015. március 6. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Gödöllőn

2015. március  VI. Asztalitenisz Kupa Budapesten

2015. április FEKOSZ Esszé-és fotópályázat

2015. május 8. Eredménytelen Küldöttgyűlés Budapesten

2015. május 15. Pótközgyűlés Kecskeméten

2015. május 15-17. Vezetőképző Kecskeméten

2015. október 9. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Kecskeméten

2015. október 22. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Győrben

2015. november 20. Küldöttgyűlés Hajdúböszörményben

2015. november 20-22. Vezetőképző Hajdúböszörményben

2015. november 28. B33 FEKOSZ Sportkupa Budapesten

2016. február 17. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Budapesten

2016. március 24. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Budapesten, ahol a megjelentek Kommunikációs-, Időgazdálkodási- valamint Hallgatói szolgáltatások témájú tréningeken vettek részt

2016. április 15-16. Észak-nyugatmagyarországi Kollégiumok Régiótalálkozója Sopronban

2016. május 6. Küldöttgyűlés Budapesten

2016. június 10-12. FEKOSZ Tavaszi Vezetőképző Győrben

2016. november 25. Küldöttgyűlés Szigetszentmártonon

2016. november 25-27. FEKOSZ Őszi Vezetőképző Szigetszentmárton, melynek keretein belül plenáris beszélgetést indított Májer Eszter, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának munkatársa, emellett a kerekasztal-beszélgetésvendégei voltak Stummer János, Hegedüs Diána, valamint Bodrogi Richárd.

2017. március 22. Kollégiumi Vezetők és Hallgatói Vezetők Kollégiuma Budapesten, mely eseményen Mudra Viktória tartott előadást Környezetvédelem a kollégiumokban témában, majd szó esett Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatókról a kollégiumokban, ezt követően pedig Hegedűs Imre a Nemzetközi tanulmányi migráció-ról beszélt, majd Orosz Gábor a Nemzetköziesedés kollégiumi tapasztalatai-ról számolt be.

2017. április 21-23. FEKOSZ Tavaszi Vezetőképző Veszprémben

2017. május 11. Küldöttgyűlés Budapesten

2017. április – június „Segíts, hogy segíthessünk!” Adománygyűjtési program

2017. november 24-26. Őszi Vezetőképző Székesfehérváron

2018. február A FEKOSZ csatlakozik a Minority SafePack aláírásgyűjtéséhez

2018. „Környezettel a közösségért” projekt megvalósítása

2018. április 15. FEKOSZ Túra a Gödöllői-dombságban

2018. március 23-24. Északnyugat-magyarországi régiótalálkozó Győrben

2018. április 21. Tisztújító Küldöttgyűlés Debrecenben

2018. április 20-22. FEKOSZ Tavaszi Vezetőképző Debrecenben

2018. május-június „Segíts, hogy segíthessünk!” Adománygyűjtési program

2018. május 15. Elnökségünk tiszteletét tette Klebelsberg Kunó szobrának avatásán Debrecenben

2018. augusztus 22. Elnökségi ülés Budapesten

2018. augusztus 28. Hegedűs Imre, a FEKOSZ elnöke részt vett a DOSZ Nyári Táborán Debrecenben

2018. szeptember 8. Elnökségünk tagjai részt vettek a NIT Köldöttgyűlésén

2018. október 31. A FEKOSZ Elnöksége részt vett Tisza István megemlékezésén Debrecenben

2018. november 16. Hegedűs Imre, a FEKOSZ elnöke részt vett a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Civil Delegált Választásán

2018. november 19. Hegedűs Imre, elnök úr képviselte szervezetünket a Magyar Fiatalokért díjátadón Budapesten

2018. november 23-25. FEKOSZ Őszi Vezetőképző Verőcén

2018. december 5. Kollégium Vezetők Kollégiuma Budapesten

2018. december Karácsonyi Nyereményjáték

2018. december 8. Elnökségünk képviselte magát a NIT Közgyűlésén

2019. január 18. Elnökségi ülés Budapesten

2019. február 21. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Budapesten, ahol Ribling Tamás tartott előadást a Kollégiumi életet befolyásoló jogszabályokról, majd szó esett az Online marketing, brandépítés valamint a Közösségépítés témaköréről.

2019. április 05-07. FEKOSZ Tavaszi Vezetőképző Miskolcon

2019. április 14. II. FEKOSZ Túra Gödöllőn

2019. november 22-24. FEKOSZ Őszi Vezetőképző Felsőtárkányon. A résztvevők három képzés közül választhattak: Alapozó tréning, Szervezeti online kommunikáció, Prezentációs technikák. A hétvége zárásaként a megjelentek túrázhattak egyet a Vár-hegy nyergébe.

2019. december 4. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Gödöllőn, ahol fő témák voltak a: Nemzetközi hallgatók közötti kulturális, vallási, etnikai különbségek a kollégiumi elhelyezés tükrében, valamint a résztvevők meghallgathattak egy tájékoztatót a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ tevékenységeiről, és elvárásairól a kollégiumokkal kapcsolatosan.

2020. február 27. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Budapesten. A kerekasztal-beszélgetés vendégei voltak: Molnár Dániel (Doktoranduszok Országos Szövetsége), Murai László (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája), Hegedüs Zoltán (Nemzeti Ifjúsági Tanács), Veress Márton (Magyar Ifjúsági Konferencia). Az esemény fő témája pedig a Nemzetközi hallgatók közötti kulturális, vallási, etnikai különbségek a kollégiumi elhelyezés tükrében volt, melyet a Terrorelhárítási Központ munkatársa tartott.

2020. március 20-22. FEKOSZ Tavaszi Vezetőképző Dunaújváros.

2020. július 30. Élmény Live

2020. szeptember 18. Tisztújító Küldöttgyűlés Budapesten

2020. december 01-08. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Előadások

2021. április 06. FEKOSZ Műhely, Programok: A kollégiumok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében; Kultúrsokk és adaptáció – pszichés kihívások a mobilitás során; Programszervezés nemzetközi hallgatókkal, hallgatóknak; Hallgatói szemmel; Integrációs tapasztalatcsere

2021. július 09-14. FEKOSZ Vezetőképző és Vízitábor Abádszalókon, a 4 napos eseményünkön szakmai programjaink mellett nagy hangsúlyt fektettünk a szórakozásra, és a vízi sportokra.

2021. október 15-17. FEKOSZ Őszi Vezetőképző Zalaegerszegen. A rendezvényt megnyitotta Dr. Hankó Balázs Zoltán – Innovációs és Technológiai Minisztérium – felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár; Dr. Németh István – Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg – főigazgató, stratégiai rektorhelyettes; Hegedűs Imre – Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége – elnök. Ezt követően a szombati nap a szakmaiság jegyében telt, így a résztvevők a következő témájú tréningek közül választhattak: Kollégiumi alapozó képzés, Időgazdálkodás, Asszertív kommunikáció, A felsőoktatási kollégiumok nemzetköziesítése. 

2021. december 15. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Budapesten

2022. március 12. FEKOSZ Túra Debrecen és környékén, a túrázók 20 km-t tettek meg a Kossuth Lajos Kollégiumok teréről indulva.

2022. március 24. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Gödöllőn

2022. március 24. Filmest Debrecenben

2022. április 08-10. FEKOSZ Tavaszi Vezetőképző Gyöngyösön

2022. május 26. Küldöttgyűlés Debrecenben. A szakmai nap a 2021-2-HU01-KA210-YOU-000051303 szerződésszámú Ifjúsági munka minőségének javítása a felsőoktatási kollégiumokban című projekt finanszírozásából valósul meg.
A projekt megvalósításával azt kívánjuk elérni, hogy a felsőoktatási kollégiumokban végzett ifjúsági munka minőségi javuláson menjen keresztül. Emellett szeretnénk készíteni egy szakmai módszertani, képzési kiadványt.
A fentebbieken túl szeretnénk elérni, hogy a kollégiumi közösség inkluzivitása erősödjön, aktívabb legyen kollégiumi közéletben, és fejlődjön vállalkozói készségük, valamint könnyebb legyen a munka világába történő átmenet.

2022. június 08. Magyar Hagyományok Napja Debrecenben. Az esemény során a hallgatók főzésen vehettek részt, emellett egy táncház keretein belül csillogtathatták meg tánctudásukat, és egy csikós bemutatót is megtekinthettek.

2022. október 14-15. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Szarvason, ahol a különböző egyetemek szervezeti és irányítási struktúráit, valamint kollégiumi jelentkezését ismertették meg a hallgatókkal. A délután folyamán a kollégiumi felvételhez szükséges szociális helyzet felismeréséről esett szó, majd egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult.

2022. november 25-27. FEKOSZ Őszi Vezetőképző Gödöllőn. A hétvégén 3 különböző tréning közül választhattak a résztvevők: Kollégiumi alapozó tréning – Tréner: Haraszti László, Hegedűs Imre; Önismereti tréning – Tréner: Hegedűsné Stion Éva; Canva tréning – Simon Ádám.

2022. december 08. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma Budapesten

2023. február 17. Hallgatói Vezetők Kollégiuma Budapesten. A délelőtt folyamán Nagy Réka, alias Ökoanyu készült előadással, Kicsivel zöldebben – klímatudatos hétköznapok témában. Ezt követően pedig a KÖSZ – Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők csapata tartott szemléletformáló előadást az általuk végzett tevékenységekből származó tapasztalataikról. Ilyen volt például szélsőségesen eldobált és általuk begyűjtött hulladékok prezentálása, fenntartható lokális gondolkodás implementálása nagyvárosi környezetben.

2023. február 17-19. Félidei találkozó a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatával Komáromban, Szlovákiában. Az esemény célja az elnökségi ülések megtartása volt, ahol előkészítettük a programtervet a márciusi eseményre.

2023. március 17-19. Marginalizáció és radikalizáció megelőzése a kollégiumokban Komáromban, Szlovákiában. Workshopokon keresztül ismerkedhettek meg a résztvevők az asszertív kommunikáció, a konfliktuskezelés és az online bullying témakörével. Az asszertív kommunikációs tréninget Ištvánik Norbert tréner tartotta, ahol arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk hatékony és önmegvalósító módszerekkel törekedni az érdekérvényesítésre. Az online bullying jelenségről Sikula Gábor hivatásos pszichológus és diplomás informatikus tartott foglalkozást, aki megismertette a hallgatósággal az internetes bántalmazás fajtáit. A harmadik workshop témája a konfliktuskezelés volt, melyet Hennel Éva tréner tartott. A képzésen egy tesztet töltöttek ki a jelenlévők azzal kapcsolatosan, hogy melyik konfliktuskezelő típushoz tartoznak.

2023. május 12. Küldöttgyűlés Debrecenben. A Küldöttgyűlés folyamán Tisztújításra is sor került, 43 igen; 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a megjelentek Elnökségi tagnak választották Veres György Viktor, a Miskolci Egyetem képviselőjét.

2023. május 12-14. FEKOSZ Tavaszi Vezetőképző Debrecenben. A szombati nap szabadprogrammal indult, melynek keretein belül a résztvevők megtekinthették a Nagyerdei Stadiont, valamint a Debreceni Repülőteret. A délután pedig már a szakmaiság jegyében telt. 5 különböző képzésen vehettek részt és fejleszthették tudásukat a résztvevők. A képzések témája név szerint: Alapozó képzés (Tréner: Hegedűs Imre, Haraszti László); Önismereti tréning (Tréner: Hegedűsné Stion Éva), Sport a kollégiumban tréning (Tréner: Faragó Dóra), Canva képzés (Tréner: Simon Ádám), Kommunikációs tréning (Tréner: Kovács Eszter Csilla).