Közösség, sport, kultúra és integráció egy felsőoktatási kollégiumban


A felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése nemcsak az egyetemek oktatóit állította többlet feladatok elé, hanem az intézményekben dolgozó adminisztratív személyzetet, így a kollégiumok dolgozóit is. Ennek oka, hogy a Magyarországra érkező külföldi (nem határontúli magyarok) hallgatók jelentősé része más kultúrájú, vallású országból érkezik. Ezen eltérések elsősorban az európai értékrendtől eltérő életmódot jelenti. Emiatt a kollégium falain belül feszültségek, konfliktusok generálódnak magyar és külföldi hallgatók között. Ezen problémával, viszont nemcsak a felsőoktatási kollégiumok dolgozóinak kell szembenézni, hanem a kollégiumban élőknek is. Ezért is gondoljunk azt, hogy a projektünk során megoldandó probléma időszerű és megoldást nyújt a mintegy 44.000 kollégista számára.

A projektünk megvalósításával kívánjuk elérni, hogy a magyar és külföldi hallgatók között lévő falak, amelyek kulturális, vallási és származási háttérből erednek, omoljanak le és a kollégiumban egy erős közösségben tudjanak együtt élni egyetemi tanulmányaik időszaka alatt. Így esélyt teremtve arra, hogy a felsőoktatásban eltöltött éveket követően is jó érzéssel gondolnak vissza kollégista éveikre, valamint a kapcsolatok megmaradnak.

Célunk, hogy mind a magyar, mind a külföldi hallgatók esetében növeljük a toleranciájukat, szolidaritásukat. Megismertessük egymás kultúráját, így növelve azt, hogy megértsék a másik életmódbeli szokásaikat.

Céljainkat elérjük ezért érzékenyítő esteket szervezünk külön – külön a magyar és külföldi hallgatók részére. Az érzékenyítő eseteken a magyar hallgatók a harmadik országból érkező hallgatók kultúrájával ismerkednek meg, míg a külföldi hallgatók a magyar történelmet, valamint az európai értékeket sajátítják el.

Ezen estek után pedig kulturális esteket szervezünk, ahol már gyakorlatban ismerkednek a másik kultúrájával.

Kollégiumi Interkulturális Futóklub létrehozásával a közösség kohéziójának erősítése az elsődlegesen célunk, de “mellékhatásként” jelentkezni fog, hogy klubba járók egy életre megszeressék a futást.

A projekt tapasztalatait egy módszertani kiadványba kívánjuk összegezni, hogy megoldást kínáljunk más felsőoktatási kollégiumok részére a nemzetköziesedésből fakadó egyik problémára,

Végül, de nem utolsó sorban ez egy szolidarítási projekt ezért teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egy olyan projektet építsünk fel, amely képes informális és nem-formális tanulási tevékenységeket biztosítani a résztvevők számára


Közösség, sport, kultúra és integráció egy felsőoktatási kollégiumban című, 2020-3-HU01-ESC31-093862 azonosítószámú projekt az Európai Szolidaritási Testület támogatásával valósul meg.