Küldöttgyűlés


A FEKOSZ küldöttgyűlését, amely az Alapszabály 3.1 pontja alapján kerül összehívásra, 2021. május 26-án (szerdán) 11:00 órától tartja Debreceni Egyetem (4032 Debrecen Egyetem tér 1.) Aulájában. Amennyiben a küldöttgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 3.1.3 h) pontja alapján egy órával későbbi időpontra hívjuk össze 2021. május 26. (szerda) 12:00 változatlan helyszínen. A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tervezett napirendi pontok:

  1. Elnökség beszámolója
  2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója
  3. 2020. évi számviteli beszámoló elfogadása
  4. 2021. évi Költségvetés elfogadása
  5. Tisztújítás
  6. Alapszabály módosítás
  7. Egyebek

Tekintettel arra, hogy a szervezet Elnökségének egy tagja 2021. június 30-val lemond, a FEKOSZ tagkollégiumai delegáltakat állíthatnak a megüresedett posztra  A jelölt önéletrajzát és motivációs levelét és a delegáló tagkollégium ajánlását 2021. május 24-ig várjuk az iroda@fekosz.hu e-mail címen.

A küldöttgyűlés írásos anyaga, a Mandátumigazolás és a napirendi pontokhoz tartozó anyagok megtalálhatók és letölthetők a FEKOSZ honlapjáról.

A küldöttgyűlésre minden FEKOSZ tagkollégium 2 küldöttet delegálhat az Alapszabály 3.1 b) pontja alapján. Kérem, hogy a küldöttek nevét a mellékelt mandátumigazoló lapon juttassátok el a FEKOSZ irodájába elektronikus úton (iroda@fekosz.hu) 2021. május 24-ig, az eredeti igazolást pedig hozzátok el a küldöttgyűlésre!

 

Budapest, 2021. április 26.

Kollégista üdvözlettel:

Hegedűs Imre

FEKOSZ elnök

Mandátumigazolás

Megjegyzés hozzáfűzése