Küldöttgyűlés


2021. május 26-án tartotta a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége Küldöttgyűlését Debrecenben.
A küldöttgyűlést Hegedűs Imre, a FEKOSZ elnöke nyitotta meg, majd a Debreceni Egyetem Egyetemi Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság igazgatójának, Dr. Csiszár Imrének köszöntő szavaival vette kezdetét, aki szót ejtett többek között a kollégiumi közösség fontos szerepéről és a Debreceni Egyetem kollégiumairól is.
Ezek után következett a napirendi pontok megvitatásai. Az első napirendi pont az Elnökség beszámolója, melyet Hegedűs Imre elnök tartott meg. Beszámolójában ismertette az elmúlt időszak történéseit, az elnökség tevékenységét, a FEKOSZ kommunikációsját és a jövőre néző terveket.
Majd következett az Ellenőrző Bizottság beszámolója Haraszti László, az Ellenőrző Bizottság elnökének részéről.
Ezt követően elfogadásrae került a 2020. évi számviteli beszámoló, illetve a 2021. évi költségvetés.
A napirendi pontok között szerepelt a Tisztújítás is, mivel Virág Viktória, elnökségi tag lemondott mandátumáról és helyette a Küldöttgyűlés az elnökség soraiba megválasztotta Csimbók Annát, a Debreceni Egyetem hallgatóját.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Virág Viktóriának az elmúlt két évben végzett munkáját és további sok sikert kívánunk számára!
Az utolsó előtti napirendi pont az Alapszabály módosítása volt, majd az Egyebek következtek.
A Küldöttgyűlés Hegedűs Imre elnök úr zárógondolataival ért véget, aki megköszönte a Tisztelt Küldöttgyűlés munkáját.

Megjegyzés hozzáfűzése