Milinszki Ibolya


Ellenőrző bizottsági tag

Jelenleg a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytatom másoddiplomás tanulmányaimat Emberi erőforrások szakon.

Az elmúlt években aktívan közreműködtem a kollégiumi élet szervezésében. 2018-2020 között Kollégiumi intéző bizottság tagként majd pedig 2020-től Kollégiumi szenior-ként valósítottam meg kis és nagy létszámú kollégiumi rendezvényeket, koordináltam és támogattam az új kollégiumi tisztségviselő hallgatótársaimat.

A FEKOSZ Ellenőrző Bizottságának 2022—től vagyok tagja.
A rám bízott megbízatást és kihívásokat aktívan és kellő hatékonysággal kívánom megvalósítani.