Veres György Viktor


Elnökségi tag

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatója vagyok és tanulmányaim első pillanatától kezdve, a Bolyai Kollégiumok lakójaként töltöm mindennapjaimat. Mindig is fontos volt számomra a kollégiumi közösségi élet, ennek eredményeként hamar tagja lettem a kari kollégiumi bizottságnak. Az itt végzett tevékenységem során jöttem rá arra, hogy mennyire fontos számomra hallgatótársaim mindennapi problémáinak megoldása, illetve legfontosabb feladataim közé sorolom a közösségépítést, amely elengedhetetlen a megfelelő közeg kialakításához, a hallgatók egymás közötti bizalmának kiépítéséhez.

A 2020-as év júliusában a Gazdaságtudományi Kar Kollégiumi Bizottságának elnöke lettem. Ekkor kezdtem el jobban megismerkedni a FEKOSZ szervezetével, azonban, csupán a koronavírus időszaka után lett lehetőségem több szakmai rendezvényen is részt venni, ahol rengeteg tapasztalattal és kapcsolattal gyarapodtam és gyarapodhatok a mai napig. 2023 február 8-a óta a Miskolci Egyetem összkari Kollégiumi Bizottságának elnökeként a kari kollégiumi bizottságok munkáját felügyelem és segítem. A Miskolci Egyetem szervezeti felépítése következtében ezen tisztségemként az EHÖK alelnöki tisztségét is betöltöm, így nem csupán a kollégiumi élet javításához járulhatok hozzá, hanem az egyetemi rendezvények megvalósulásához és a hallgatók érdekképviseletéhez is.

Friss FEKOSZ elnökségi tagként remélem, hogy jövőbeni munkámmal közvetlenül hozzá tudok járulni a szervezet céljainak megvalósulásához, ezzel közvetetten pedig, az ország számos felsőoktatási kollégiumaiban élők mindennapjaira is pozitív hatást gyakorolhatunk majd együtt, közösen.