Meghívó FEKOSZ Tisztújító Küldöttgyűlésre


A FEKOSZ küldöttgyűlését, amely az Alapszabály 3.1 pontja alapján kerül összehívásra, 2022. május 26-án (csütörtökön) 11:00 órától tartja a Debreceni Egyetem Főépület Aulájában (4032 Debrecen Egyetem tér 1.). Amennyiben a küldöttgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 3.1.3 h) pontja alapján egy órával későbbi időpontra is összehívható. A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tervezett napirendi pontok:

  1. Elnöki beszámoló
  2. Ellenőrző Bizottság beszámolója
  3. 2021. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
  4. 2022. évi költségvetés
  5. Tisztújítás
  6. Alapszabály módosítás
  7. Egyebek

A FEKOSZ tagkollégiumai delegáltakat állíthatnak a következő tisztségviselői posztokra: elnökségi tag, ellenőrző bizottság tag, ellenőrző bizottság elnök.

A jelöltek önéletrajzát és motivációs levelét és a delegáló tagkollégium ajánlását 2022. május 23-ig várjuk az iroda@fekosz.hu e-mail címen.

A küldöttgyűlés írásos anyagai folyamatosan kerülnek feltöltésre a napirendi pontokhoz és letölthetők a FEKOSZ honlapjáról.

A küldöttgyűlésre minden FEKOSZ tagkollégium 2 küldöttet delegálhat az Alapszabály 3.1 b) pontja alapján. Kérem, hogy a küldöttek nevét a mellékelt mandátumigazoló lapon juttassátok el a FEKOSZ irodájába elektronikus úton (iroda@fekosz.hu) 2022. május 24-ig, az eredeti igazolást pedig hozzátok el a küldöttgyűlésre!

Az Alapszabály szerint tagkollégiumnak csak az a kollégium minősül, amely az éves tagdíját a küldöttgyűlés előtt rendezte.

Budapest, 2022. április 26.

Kollégista üdvözlettel:

Hegedűs Imre s. k.

FEKOSZ elnök

Megjegyzés hozzáfűzése